A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ZRAZ
<p>&nbsp;Jest to tzw. komponent szczepienia, czyli część&nbsp;rośliny kt&oacute;rą naszczepia się na podkładce. W wyniku szczepienia, polegającego na sztucznym połączeniu dw&oacute;ch odrębnych organizm&oacute;w roślinnych, powstaje nowy organizm roślinny łączący cechy obu tych organizm&oacute;w.</p>