A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
INSEKTYCYDY
Środki owadobójcze nalżące do grupy ZOOCYDÓW. To substancje chemiczne i mikrobiologiczne czyli tzw biopreparaty, zaliczane do pestycydów, używane w ochronie roślin, higienie sanitarnej i weterynarii do tępienia szkodliwych owadów. Podział insektycydów: Insektycydy fosforoorganiczne Kabraminiany Insektycydy z grupy syntetycznych pyretroidów Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych Insektycydy z różnych grup chemicznych Preperaty oparte o zarodniki i kryształy Bacillus thuringiensis