A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
EKSTRAKT
Ekstrakt - roztwór związków chemicznych uzyskany w efekcie zakończonego procesu ekstrakcji. Ekstrakt może stanowić gotowy produkt sam w sobie lub też można z niego wyodrębić czysty związek chemiczny poprzez destylację, wymrażanie lub krystalizację.
ETANOL
Alkohol etylowy. (Przekierowano z Etanol) Wzór strukturalny etanoluAlkohol etylowy lub etanol to związek organiczny z grupy alkoholi o wzorze C2H5OH. Masa cząsteczkowa 46,07 g/mol, numer CAS 64-17 1 Właściwości 2 Otrzymywanie i zastosowanie 3 Działanie na organizm człowieka 4 Zobacz też W temperaturze pokojowej jest to bezbarwna, palna ciecz o charakterystycznej woni i piekącym smaku. temperatura topnienia -114,2 �C temperatura wrzenia 78,3 �C gęstość 0,7893 g/cm3 (dotyczy etanolu absolutnego) Miesza się z wodą w dowolnym stosunku i jako taki jest stosowany jako średniopolarny rozpuszczalnik organiczny. Mieszanina 95,6% etanolu z wodą jest popularnie nazywana spirytusem. Jest to mieszanina azeotropowa i dlatego nie można uzyskać przez prostą destylację etanolu 100%. Etanol 100% jest nazywany alkoholem absolutnym, a jego otrzymanie wymaga jego ekstrakcji ze spirytusu przy pomocy eteru dietylowego lub benzenu i ponownej destylacji. Częściej stosowana jest destylacja azeotropowa w układzie: etanol-woda-benzen w wyniku dodania niewielkiej ilości benzenu i oddestylowaniu tworzących się azeotropów. Najpierw wrze potrójny azeotrop: benzen-etanol-woda , póŸniej azeotrop: etanol-benzen na końcu zaś (po wydestylowaniu benzenu w układzie benzen-etanol) destyluje czysty bezwodny etanol. Możliwe jest też związanie wody z 95,6% etanolu przez dodanie tlenku wapnia lub bezwodnego: siarczanu(VI) magnezu lub siarczanu(VI) sodu. Bezwodny etanol jest higroskopijny i pochłaniając wodę z powietrza po pewnym czasie przechodzi w 95,6% etanol. Należy więc przechowywać go w pojemnikach szczelnie zamkniętych przed dostępem powietrza. Otrzymywanie i zastosowanie Etanol do celów spożywczych otrzymuje się w wyniku fermentacji cukrowej. �ródłem cukrów są zwykle zboża (pszenica, kukurydza, jęczmień) oraz ziemniaki i agawa. Etanol spożywczy jest podstawowym składnikiem wszystkich napojów alkoholowych. Etanol do celów przemysłowych jest też często produkowany poprzez bezpośrednią syntezę z tzw. gazu syntezowego (mieszanina CO, H2 i H2O), która jest tańsza od fermentacji i prowadzi do czystszego chemicznie etanolu, jednak w wielu krajach świata użycie etanolu syntetycznego do celów spożywczych jest zabronione. Jest to podyktowane nie tyle względami zdrowotnymi ile chęcią utrzymania tradycyjnego przemysłu spirytusowego i związanych z nim miejsc pracy. Etanol jest bardzo tanim w produkcji surowcem i jest jednocześnie stosunkowo niegroŸny dla środowiska, dlatego jest dość powszechnie wykorzystywany jako rozpuszczalnik w przemyśle chemicznym. Wysoka cena prostych napojów alkoholowych (czystych wódek i spirytusu spożywczego) w wielu krajach wynika nie tyle z kosztów jego produkcji, ile z bardzo wysokich podatków nakładanych na te produkty. Działanie na organizm człowieka Alkohol etylowy należy do związków chemicznych, które bardzo szybko wchłaniają się z przewodu pokarmowego - już w ciągu 5-10 minut po spożyciu można go wykryć we krwi. W ciągu 15 minut wchłonięciu ulega 50% spożytej dawki. Po pewnym czasie stabilizacji stężenia alkoholu etylowego w tkankach, rozpoczyna się proces jego eliminacji. Jest to w 90% eliminacja enzymatyczna, a w 10% usuwanie w postaci niezmienionej z moczem i powietrzem wydechowym. Metabolizowanie alkoholu etylowego przebiega w komórce wątrobowej (hepatocycie) przy udziale trzech enzymów. Są to: MEOS dehydrogenaza alkoholowa katalaza Alkohol etylowy jest trucizną. W szczególnym ujęciu jest środkiem odurzającym o działaniu narkotycznym. Wypicie w krótkim czasie już 150-250 g czystego alkoholu etylowego może okazać się śmiertelne, choć nie są to zbyt częste przypadki i zwykle są one uwarunkowane innymi czynnikami takimi jak np. choroby układu krwionośnego. Działanie etanolu w kategoriach substancji narkotycznej jest zbliżone do działania depresantów. W małych dawkach - rzędu 10-20 g (duże piwo, kieliszek wódki) wywołuje on stan pobudzenia, przyspieszone bicie serca, rozszerzenie Ÿrenic oka, zaprzestanie odczuwania zmęczenia i ogólną poprawę nastroju. U zdrowej, młodej osoby, która do tej pory nie spożywała alkoholu, wypicie 100 g czystego etanolu (ok. 1/4 l wódki) powoduje już zwykle stan silnego zamroczenia - objawiający się utratą sprawności ruchowej, problemów z utrzymaniem równowagi, utratą kontroli nad własnymi emocjami. W skrajnych postaciach zamroczenie alkoholowe przejawia się czasami całkowitą utratą świadomości i zanikami pamięci. Spożywanie alkoholu etylowego podczas ciąży może prowadzić do wystąpienia u dziecka alkoholowego zespołu płodowego. Etanol jest substancją o słabym potencjale uzależniającym. Sporadyczne spożywanie etanolu zwykle nie powoduje uzależnienia, jednak systematyczne jego spożywanie - nawet w niewielkich ilościach - prowadzi często do pełnego, fizycznego uzależnienia. Nagłe odstawienie lub zmniejszenie spożywania alkoholu powoduje wystąpienie objawów zespołu abstynencyjnego, a u ok. 5% alkoholików - majaczenia alkoholowego. Zespół uzależniania od alkoholu (etylowego) bywa nazywany także alkoholizmem. a wiadomosci w tym temacie z netu,,stronka; http://pl.wikipedia.org/wiki/Alkohol_etylowy.
ETYKIETA
Karta informacyjna wina umieszczona na każdej butelce zawierająca wymagane dane : marke wina ,rejestr osoby butelkującej ,procent zawartosci alkocholu , pojemnośc butelki, nazwe bodegi, znak jakości DO ( jesli posiada) dowód inspekcji sanitarnej, rocznik itd.. (Carlos Falcó Tajemnice Win.).